Temp files

Objective FS

. Posted in About Us

  1. Menasihati pengurusan UniMAP dalam keusahawanan.
  2. Mencadangkan polisi keusahawanan.
  3. Bertanggungjawab atas program keusahawanan di kalangan staf/ pelajar/ komuniti.
  4. Bertanggungjawab dalam aspek-aspek penjanaan pendapatan universiti.
  5. Merancang kelestarian kewangan universiti.
  6. Mencadangkan garis panduan dan polisi kewangan (Penjanaan & Pengurusan Kewangan).
  7. Laksanakan tanggungjawab dalam meneliti/ merancang/ menilai kedudukan kewangan universiti.  
TOP