Temp files

Fungsi :

 

1.  Melaksanakan Pemetaan Kecenderungan Keusahawanan Pelajar Universiti melalui  - Fully Integrated Student Entrepreneurial Mapping (FISEM).
2.   Merancang dan melaksanakan program-program keusahawanan.
a) Program Pembudayaan Keusahawanan (Enculture).
b) Program Pemerkasaan Keusahawanan (Empower).
          c) Program Sokongan Keusahawanan (Equip).
3.   Memperkukuh dan meluaskan sistem sokongan keusahawanan di universiti.
4.   Menyelaras aktiviti/program Kelab/Persatuan Pelajar di bawah E-CIP.
5.   Menyelaras peruntukan kewangan untuk aktiviti/program berbentuk keusahawanan pelajar.
6.    Menyediakan prasarana dan ruang perniagaan kepada pelajar.
7.    Menyediakan kiosk
TOP